Pobles oprimits, Pobles en resistència València – Juny 2018 — FASPS-PV